FANTASTYCZNE
NAGRODYKup dowolny produkt GLADE®

Zachowaj paragon*

Zgłoś swój udział na www.loteriaglade.pl lub poprzez SMS pod nr 4806.** (wyślij nr paragonu, datę i godzinę zakupu oraz NIP sprzedawcy lub numer seryjny kasy: NR PARAGONU.DD.MM.00:00.NR NIP SPRZEDAWCY lub NR KASY)

* Na paragonie musi być wyszczególniona nazwa Glade®. Jeśli na Twoim paragonie nie ma pełnej nazwy produktu, sprawdź w Regulaminie, co powinieneś dodatkowo zrobić aby, w przypadku wygranej, odebrać nagrodę.

** Koszt SMS-a zgodny z cennikiem operatora. Zgłoszenie prześlij w dniach 20.05.2019 r. - 30.06.2019 r.